Eldare/Lokförare Anders Petter Larsson

lokförare. Blev 40 år.

Far: Åbo Lars Ebbesson (1824 - 1891)
Mor: Christina Jönsdotter (1822 - 1884)

Född: 1857-04-03 Köpinge Laholm Halland, på nr 1 åboesv gid 1820.10.65700
Bosatt: 1890 Nya Torp Östra Förstaden, Halmstad, Halland 1) 
Död: 1897-12-17 Nyhem Halmstad Halland Dog i lunginflammation


Familj med Josefina Ulrika Hägerström .g Larsson (1862 - 1945)

Vigsel: 1882-08-19 Halmstad

Barn:
DAVID Leonard Sixten Hägertz f.Larsson (1883 - 1967)
GUDRUN Mathilda Adolfina Hägertz f.Larsson (1885 - 1917)
Karl Rupert FERDINAND "NANNE" Hägertz f. Larsson (1887 - 1959)
ENGLA Necida Teresia Hägertz f. Larsson (1889 - 1974)
HEDVIG Eleonora Charlotta Hägertz f. Larsson (1891 - 1976)
EVALD Anders Filip Hägertz f. Larsson (1893 - 1970)
HARALD Gustaf Antonius Hägertz f. Larsson (1896 - 1960)
RAGNAR Petter Hägertz f. Larsson (1898 - 1995)
ANNA Ingeborg Hägertz g. Börjesson f Larsson (1898 - 1975)


Noteringar
om laholm enl Rosenbergs CDn "Laholm i Hallands län, Stad på en sandslätt vid Lagaån, ¾ mil ofvan dennas utlopp i Laholmsbugten af Kattegatt och vid mötespunkten för två landsvägar från (Engelholm och Kristianstad öfver Örkelljunga i) Skåne och två från Halland, deraf den vigtiga från Göteborg och Halmstad. Lagaholms slott och köpstad omtalas redan på 1200-talet och sedan ofta under krigen. Slottet har nu försvunnit, men den lilla staden qvarstår, oregelbunden och omgifven af kala fält, men dock företeende en behaglig anblick genom sina många trädgårdar och den breda, forsande strömmen. Efter en stor brand 1811 äro husen i allmänhet uppförda af tegel eller med korsvirke. Vid staden drifves betydligt laxfiske i den för pråmar och smärre fartyg dit segelbara ån, som mycket uppgrundats. Strax invid staden märkes ett större ångsågverk. För öfrigt idkas handel med orten, jordbruk och vanliga handtverkerier; hufvudrörelsen är försäljning af de yllevaror, som stads- och landtbefolkningen i denna del af landskapet allmänt tillverka. Folkmängden uppgår till 1,506 personer, fastighetsvärdet till 927,970 kr., deraf 284,750 kr. för jordbruksfastighet. Området är 1,997 tnld. Allmänna inrättningar äro postexpedition, telegrafstation, gästgifvaregård, bankkontor, sparbank, lärdoms- och folkskola. Skjuts lemnas till Alhult 1,5 mil, Edenberga 0,6, Ekebränna eller Elnabygget 2, Halmstad 2,3, Skogaby 0,9, Tjärby 0,5 och Ö. Karup 1,2 mil. Markander hållas i Juni och Oktober. Laholms stads- och landsförslgr bilda ett regalt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift. - Den blifvande jernvägen i Helsingborg - Halmstad torde inverka betydligt på denna plats."


Källor
 1) SVAR, Svensk folkräkning 1890
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Liselotte Engstam