Kyrkoherde Laurentius (Lars) Beronis (Björnssson, Beronius)

Blev högst 75 år.

Far: Skeppare, Borgare, Laxekarl Björn Hansson Bagge (1450 - 1504)
Mor: Margit Algotsdotter (1460 - 1501)

Född: 1496 Stockholm, Stockholms län 1)
Död: 1571 Arnäs, Västernorrlands län 1)


Familj med ?

Barn:
Mathias Larsson Beronis (- 1625)


Noteringar
känd som Herr Lars i Arnäs

född 1495 i Stockholm, död 1571 i Överön, Arnäs (Y). KYRKOHERDE i Stockholm o Arnäs, Nicolai o Arnäs.

Känd som herr Lars i Arnäs, pastor hos Olaus Petri i Nicolai, föreståndare för själagården som tillkom på 1530-talet,kvar i nuv. Danviks hospital, i onåd hos Gustav Vasa som drev ut lübeckarna,det fanns ett lån till honom från släkten men i stället konfiskerade GV husen i Stockholm och Köping, herr Lars sökte upp faderns affärsvän i Arnäs, gifte sig där och blev kyrkoherde där 1538. Han fick flera barn och skaffade sig jordbruk.

enl www.charlamov.com/gen/lars.kat/sida0/h_____ge.htm

Laurentius Beronis
enl Wikipedia
Lars Björnsson (lat: Laurentius Beronis), född före år 1500 var prost i Arnäs, Ångermanland. Björnsson var son till Björn Skeppare och Margit Algotsdotter från Köping.

Barn:

Hans Larsson, bonde i Moon, Arnäs.
Esaias Larsson, bonde i Ön, Arnäs, död före år 1627.
Zacharias Laurentii kyrkoherde i Anundsjö år 1624-år 1629, död 1629.
Mattias Larsson, handelsman i Härnösand under 1620-talet, död omkring år 1625.

www.robertedlund.net/gen/larsantavla.html

Lars Beronis anor

Probanden, Lars Beronis, är min fm fm fm mm mm ff ff, och mf mf fm ff mm ff ff och mf mf fm fm fm ff ff. Lars Beronis hette egentligen Lars Björnson. Kom till Arnäs 1539 som den förste evangeliske kyrkoherden och kallades allmänt Herr Lars. Han hade varit präst redan under den katolska tiden och levat i celibat men sedan övergått till den evangeliska sidan. Detta hindrade honom inte från att på det allmänna tinget i Bjärtrå 1568 avge trohetsed till Johan III vilken fortfarande var katolik. Förmodligen var han inte ensam som fann det svårt att skilja mellan Luther och Påven. I vart fall utnyttjade han den Lutherska friheten att ingå äktenskap. Känt är att han fick fyra söner. En av dessa söner var Zacharias Laurentii. Han blev sedermera komminister och kyrkoherde i Anundsjö församling. Bosatt i Västersels by. En av hans söner var Lars Zachrisson, född 1615, död 1687. Han var bonde i Norrmesunda och Västersel, samt kronolänsman, nämndeman och skeppare. Lars Zachrissons söner Pär Larsson, bonde på Norrmesunda 1:1, och Zacharias Larsson Medén, länsman och bonde i Kubbe och Norrmesunda, finns båda i mina anor.

Herr Lars hade ägt ett stenhus i Stockholm. Förmodligen det hus vid Köpmangatan i Gamla Stan vilket tillhört fadern Björn Skeppare. Herr Lars hade dock skänkt halva huset till sin syster Anna, gift med Hans Vävare. Huset låg i farozonen, sedan hans svåger Hans Vävare avrättats under Stockholms blodbad och Anna flytt till Tyskland med sin nye make Didrik Rost,vilken deltagit i en sammansvärjning emot Gustav Vasa, men rätten gav Laurentius företräde framför andra av Hans Vävares fodringsägare. Nåväl, 1576 upptäckte Abraham Angermannus i gamla protokoll att prosten Lars ägt ett stenhus i stadens centrum. Han ordnar en fullmakt av arvingarna (Zacharias Laurenti m fl) och uppträder i rådstugan. Abraham fick dock dra det kortaste strået i den process vilken slutade med att man fick se stenhuset gå förlorat. Den nye ägaren, riksrådet Hogenskild-Bielke, erkände dock de ångermanländska arvingarna en viss rätt och skickade ettusen plåtar med Mäster Abraham.

Läs mer i Sven Z Sundins artikel "Prosten Lars i Arnäs i Stockholms tänkeböcker".

Antavlan är numrerad enligt Kekules system, det vill säga probanden 1, far 2, mor 3, farfar 4, farmor 5, etc.

Källor: Stockholms stads tänkeböcker och Sven Z Sundins forskningar publicerade i olika tidskrifter, bl a Ångermanland nr 7 1960. Teo & Per Sundin: Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915 (1998). 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors, Sveriges Släktforskarförbund (1996).

1.
Lars Beronis, f 1495 i Stockholm, S:t Nicolaei församling, d 1571 i Överön, Arnäs, (Y). Prost i Arnäs (Y), 1539-1571. Kyrkoherde i Arnäs församling (Y), 1539-1570. Bosatt på Överön 2, Arnäs (Y), 1556-1571. Skattade för 10 seland i Överön 1559-1560.

***I***

2. f
Björn Hansson Bagge, f omkr 1450 i Stockholm, S:t Nicolaei församling, d 1504 i Stockholm, S:t Nicolaei församling. Skeppare, laxhandlare och borgare i Stockholm. Vistades i Stockholm vid mitten av 1400-talet. Det framgår av Stockholm stads "tankeböcker", där Björn Skeppare omtalas på flera ställen. Björn Skeppare var gift med dottern till borgmästare Algot i Köpng. Man kan också anta, att Köping kunde vara av intresse för en Stockholmsskeppare. Köping var nämligen en livlig handelsplats med hamn. Det rådde livlig handel i "Gamla Stan i Stockholm. Häri handelshusen staplades varor som sedan fördes vidare till platser utefter Mälaren och Östersjön och Bottniska vikens kuster. För Björn Skeppare fanns det alltså goda skäl att hålla kontakt med Köping. (Se Sten Möller; Skeppar Björn laxekarl i 1400-talets Stockholm; Släkt och Hävd, 1988, sid 78-83). Gift 1° med Appolonia. Gift 2° 1490 med

3. m
Margit Algotsdotter, f omkr 1460 i Köping, d 1501 i Stockholm, S:t Nicolaei församling. Gift 1° med Jordan Persson, borgmästare i Köping.

***II***

6. mf
Algot, f omkr 1430 i Lübeck, Tyskland, d 1515 i Köping. Borgmästare och köpman i Köping. I Stockholms stads tänkeböcker står det att den 3 maj 1505 köpte Jöns Mattsson och Algot i Köping för Anna Björnsdotter och Lars Björnssons räkning av rådman Olof Andersson "thet halva husit uppe och nidre, som han uti boo".



Källor
 1) Disbyt 04291



<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Liselotte Engstam