II:3 Hemmansägare & soldat Harald Larsson Stoltz Skif

Far: III:5 Lars Lagesson (1753 - 1798)
Mor: III:6 Johanna Hansdotter (1756 - 1832)

Född: 1798-05-15 Vickelsbo, Burseryd, Jönköpings län noterat som wickelsbo i hfl
gid 1074.21.67000
Utbildad:  
Soldat - antagen: 1818-10-14 Rote Skivabo no 110 1) 
Bosatt: 1825 Småland, Burseryd, wickelsbo 2) utflyttad fr wickelsbo 1825, GID 1074.13.29200
Bosatt: 1826 Småland, Burseryd, Betarp Bäckegård, Nygård 3) 1826-34 innehades gården Nygård av harald stoltz enl boken Burseryds socken
(gid 1074.13.29200, 1074.12.8500)
1839 är harald hemmansägare i betarp bäckegård
Bosatt: 1850 Småland, Burseryd, Yttre Lida 4) Gården Yttre Lida arrenderas vid 1800-talets mitt av soldaten Harlad Stoltz enl boken Burseryds Socken. Han överlät arrendet på äldste sonen Lorentz Peter samt äldsta dotter Lisa, gift med Alexander Roos av Hjälmsäter.
Soldat-avsked: 1856-06-21 Rote Skivabo no 110 1) harald var soldat i 37 år
Bosatt: 1860 Småland, Burseryd, Svenskabo, numera Lidhult 4) ca tidpunkt, bosatt här efter han överlåtit arrendet på Yttre Lida till de äldsta barnen.
Död:  


Familj med II:4 Anna Sophia Petersdotter (1801 - )

Barn:
Lorentz Peter Haraldsson Stoltz (1826 - 1915)
Lisa Beata Haraldsdotter Stoltz (1828 - 1915)
Anna Sara Haraldsdotter Stoltz (1830 - )
Ingrid Christina Haraldsdotter Stoltz (1832 - )
Johannes Haraldsson Stoltz (1834 - )
Carl Salomon Haraldsson Stoltz (1836 - 1914)
I:2 Petronella Charlotta Haraldsdotter Stoltz (1839 - 1906)
Sven Anders Haraldsson Stoltz (1841 - )
David Haraldsson Stoltz (1844 - )
Torsten Haraldsson Stoltz (1846 - 1856)


Noteringar
* Harald var soldat, han var även arrendator och hemmansägare.
* Harald var 165 cm lång
* När han flyttat till Svenskabo började han med träskomakeri, sina alster körde han ut i byarna och på marknader. Som dragare använde han en av korna (enl boken om Burseryd).
*"Harald överlät arrendet av Yttre Lida till sin näldste son, Lorentz Petter samt äldsta dotter Lisa giftmed Alexander Roos av Hjälmsäter. Lorentz Petter hade något år före äktat Greta Kristina Roos av Hjälmsätervarför åborna blev i dubbel bemärkelse släkt.Soldat Stoltz var händig och arbetsam så länge krafterna stod bi. Senhanöverlåtitarrendet började han träskomakeri. När ej alla träskorna kunde säljas i hembygden körde han ut iomkringliggande byarochmarknader. Som dragare användes enav korna. Stolts hade nämligen vid avträdet av arrendet pålivstid undantaget ett mindre jordområde kring backstugan. Förutom träskomakeriet uppförde hanen litensmedja därhan bland annat tillverkande vinterskor för sina kor, dessa spändes fast kring kornas klövar ochdessa kunde sedan gå på hal is lika bra som en skarpskodd häst. Stoltz var även klarinettspelare och som han hade fyra barn och tjugoåtta barnbarnibyn så behövde han inte sakna publik när han på lördags- och söndagskvällarna tog fram instrumentet.

Haralds soldatakt;
Torp nr: JR-00-1073 Socken: BURSERYD
Rote: Skivabo No 110 Kompani: SÖDRA VESTBO
Karta: Koordinat X: Y:
Namn: SKIF STOLTZ Harald Förut kallad: Larsson
Född: 17980515 Ort: Wicklesbo Burseryd Län: F
Död: Ort: Län: Ålder:
Dödsorsak: Yrke:
Längd: 165 Grad: Ingen grad angiven
Släktskap:
Antagen: 18181014 Avsked: 18560621 Tj.år: 37 Transport:
Inflyttad: År: Utmärkelse:
Hustru: Petersdotter Anna Sofia
Född: 18010416 Ort: Helgarem Burseryd Län: F
Vigsel: Ort: Län:
Död: Ort: Län: Dödsorsak:
Fader: Yrke:
Moder: Yrke:
Källor:
Smålands Soldatregister Elisabeth Leek GMR och Handrulla
Noteringar:
Fredskommendering: Arbete på Göta kanal 1820, 1825, 1828, 1830 samt 1832. Läger i Skåne 1819 i 1 2/3 mån. Läger å Backamo 1821. Läger i Skåne på Ljungbyhed 1824 i 2 mån. Arbete på Trollhätte kanal 18 mars - 14 okt 1840. Åt Skåne i 4 mån 2/5 - 1/9 1848 träta mellan Danmark och Preussen även Oskar I var där. Med Regementets Fältbataljon till Landskrona 1850. Åt Gotland 1854 bevakning Krimkriget. Avsked 1856 med orden "Begär och får avsked för sjuklighet på grund af Läkarbetyg. Tjent väl. Anmäles till underhåll genast. Begär 1822 att få byta namn till Stoltz vilket godkänndes.
Utskriftsdatum: 2006-04-03
Soldatregistret är en andrahandskälla. Användaren ansvarar själv för kontroll av uppgifterna mot originalkällorna. Uppgifterna ur registret citeras som "Soldatregistret Småland"

Mer om arbetet på Göta och Trollhätte kanal kan läsas på www.algonet.se/%7Ehogman/arbetskommenderingar.htm
där finner vi tex att "Varje kommendering delades, beroende på förhållandena vid arbetsplatsen, upp i särskilda arbetskompanier om 100 - 250 man under erforderligt befäl. Arbetena utfördes på beting. Arbetsordningen omfattade 17 timmar varav 12 timmar var rent arbete. Normalt började arbetet kl 5 på morgonen med revelj en timme tidigare och dagligt korum och pågick till kl 8 på kvällen. Tapto var kl 9 på kvällen. Allt arbete utfördes med handkraft och enkla verktyg som skottkärror och spadar. Disciplinen var militäriskt sträng. Varje kompani exercerade 4 timmar på sön- och helgdagar och tre till fyra dagar ägnades åt skarp målskjutning, mer än vid ett regementsmöte..."Källor
 1) SOLDATREGISTRET SMÅLAND
 2) Småland, Burseryd hfl 1828-34
 3) Småland, Burseryd hfl 1835-39
 4) Boken Burseryds socken, Burseryds Hembygdsförening 1981
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Liselotte Engstam