II:1 Hamnkapten Gustav Lundgren

Född: 1807-07-15 1)


Familj med II:2 Anna Johansdotter Hägerström (1809 - )

Barn:
I:1 Carl Hägerström (1839 - 1914)


Familj med Jungfru Ulrika Jakobina Nyman

Vigsel: 1839-11-12 N, Halmstad 1)


Noteringar
Vi vet från släktberättelser att fadern till Carl var en Hamnkapten Lundgren. Han hjälpte Carl till arbeten mm och Carl hade även kallat sig Lundgren upp till 20-års åldern.

Hamndirectionen i Halmstad utlyser tjänsten som Hamnmästare 1839. 4 ansökningar inkommer, varav endast en har formella kvalifikationer. Eftersom det kommit till directionens kännedom att denna person inte kan börja arbetet förrän flera månader senare, övriga ansågs olämpliga " beslöt directionen för loppet av ett år att constituera och förordna Fabriksbokhållare Gustaf Lundgren, som av directionens samtliga ledamöter är fördelaktigt känd för pålitlighet, nit och werksamhet, bliwa hamnmästare vid Halmstad Hamn" . Man ansåg att Lundgren var directionens specielle skyddsling, som dock ej kunde anses som formellt kompetent, blev han tillsatt ad interim och man undgick därmed att föra frågan till Storamiralitetsämbetet. Då Lundgren skötte befattningen till directionens fulla belåtenhet blev han återvald allt framgent till hamnmästare, sedemera hamnkapten interimistiskt årsvis, i allmänhet vid första sammanträdet årsvis. Han verkar inneha tjänste till ca 1878.
Våren 1841 köper Lundgren tomt och hus 140, som är hörnet av nuvarande Kyrkogatan och Hamngatan i Halmstad, dit han flyttar med sin familj. I detta hus ligger även den kända krogen Lilla Helfwetet som Lundgren alltså hyser i sitt hus.

Allt ovan utläst ur oliak artiklar i Gamla Halmstads årsböcker.Källor
 1) N, vigselregister CD
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Liselotte Engstam