Lite mer om släkten

Vi kommer kontinuerligt att fylla på information om släkten Hägertz. Återvänd gärna och kontakta oss om ni vill bidra.

Mer om syskonens uppväxt finns på hemsidan om Engla, informationen gäller dock dem alla.

Släktträffar och Släktinformation

Här finns diverse information om släkten;

Syskonen Hägertz etablerade en stark släktkänsla och samhörighet. Syskonens starka sammanhållning har satt spår även på barn och barnbarn. Och det finns även en önskan om en forstatt kontakt.
I juli 2007 ordnades en första officiell släktträff för ättlingarna, mer om det här

  • Senaste uppdatering Januari 2019, Hemsidan helt omgjord med ny design. Mer arbete pågår.
  • Minnesord över släktingen Hans Hägertz > Minnesord Hans Hägertz
  • Skriv i vår Gästbok eller Kontakta oss om ni vill bidra